For norsk næringsliv

Foto: Statoil.

Alfabetisk liste over norskregistrerte bedrifter etablert i Mexico, med kontaktinformasjon. Om listen inneholder opplysninger som ikke er korrekt, vennligst send en epost til emb.mexico@mfa.no med oppdatert informasjon. Les mer

To set up a business in Mexico, one will probably need to hire an attorney and/or accountant, who will be able to guide the company through the process and help to determine the best corporate accounting and tax structures for the company. Les mer

Here you will get a brief introduction to the Mexican market and to Mexican business culture Les mer

Dette notatet fra ambassaden er utarbeidet for å gi norske bedrifter i Mexico et bedre vurderingsgrunnlag for egne forretningsmessige beslutninger relatert til næringslivets samfunnsansvar. Noe generaliserende kan man slå fast at Mexico ikke har kommet like langt som Norge på dette punktet, og norsk næringsliv i Mexico bør ha kjennskap til forhold som kan ha en negativ effekt på deres virksomhe... Les mer

The timelines and guidelines for Mexico´s Round One first upstream bidding process for production sharing contracts for the extraction and exploration of hydrocarbons in shallow waters are now available. Les mer