Registrer deg!

Ambassaden oppfordrer nordmenn i Mexico til å registrere seg i Utenriksdepartementets elektroniske register over nordmenn i utlandet.

Utenriksdepartementet har nå et elektronisk register over nordmenn i utlandet. Registrerer du deg her vil vi lettere kunne komme i kontakt med deg dersom noe alvorlig skulle skje. Det tar bare noen få minutter å gjennomføre registrering – du må ha mobiltelefon tilgjengelig.

Hvem bør registrere seg ?

  • Alle nordmenn bosatt i utlandet
  • Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika

En registrering vil også gjøre det mulig for nærmeste utenriksstasjon å sende deg annen informasjon. Dette er en valgfri tilleggstjeneste.

Gå til www.reiseregistrering.no for mer informasjon.


Bookmark and Share