Bosatt i Mexico

Norske statsborgere som er født i utlandet og aldri har vært registrert bosatt i Norge i lengre tid, må søke om å beholde statsborgerskapet i god tid før de fyller 22 år. Les mer

Foto: Skatteetaten.

Norske statsborgere født i Mexico må søke om norsk personnummer og evt. norsk pass ved ambassaden i Mexico. Les mer

Foto: Globalskolen.

Globalskolen Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning. Søknadsfristen for høstsemesteret er... Les mer

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole. Les mer

Foto: Expatforum.com.

  Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i. Les mer

Informasjon gjelder for personer som utvandret mellom 1960 og 1975 Les mer