Foto: Globalskolen.Foto: Globalskolen

Globalskolen - norsk skoletilbud i utlandet

Sist oppdatert: 13/11/2013 //

Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.globalskolen.no


Kilde: Real embajada de Noruega   |   Bookmark and Share