Bistand til nordmenn

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og generalkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommend... Les mer

Det er Vegvesenet sitt ansvar å skrive ut midlertidige kjøretillatelser ved tap av førerkort. Ta kontakt med Vegvesenet på tlf. 0047 915 02030, be om distriktet du er registrert bosatt i, og be dem fakse deg en midlertidig kjøretillatelse. Informasjon om tema kan du finne på Vegvesenet sine hjemmesider . Les mer

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet. Les mer

Her finner du en link til forskrift om gebyrer for tjenester ved en norsk utenriksstasjon Les mer