Gebyrer

Sist oppdatert: 08/06/2015 // Her finner du en link til forskrift om gebyrer for tjenester ved en norsk utenriksstasjon

På følgende webside kan du finne gjeldende forskrift for gebyrer ved Norges utenriksstasjoner: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/gebyr_2014/id764442/

 


Kilde: Gebyr ved en norsk utenriksstasjon   |   Bookmark and Share