Nødssituasjoner

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Les mer

Mexico er et av verdens mest utsatte land for jordskjelv. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men med jevne mellomrom kommer det også kraftige skjelv. Katastrofer kan oftest ikke forutses, men de kan begrenses gjennom beredskap. Beredskap motvirker også panikk, som i seg selv hindrer redningsarbeid og rasjonell handling. Retningslinjene nedenfor gjelder primært jordskjelv, men kan langt ... Les mer

Det hører med under ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter ved en truende eller inntruffet krise eller katastrofe. Det er ingen ting som tilsier at en slik situasjon er i ferd med å inntreffe. Les mer

Det inngår i en utenriksstasjons oppgaver å hjelpe nødstilte nordmenn i utlandet. Det avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle når og i hvilken form eventuell bistand fra stasjonene kan ytes. Disse sidene vil gi deg en oversikt over hvilke forholdsregler du bør ta ved reise i utlandet, og hvilken bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene. Les mer