Nødpass

Sist oppdatert: 29/08/2013 // Nødpass utstedes kún når det er helt nødvendig. Det er kun Norges ambassade i Mexico City som kan utstede norsk nødpass i Mexico.

Har du mistet passet og skal reise snart, vil du som regel måtte nøye deg med et nødpass siden det tar inntil to uker å få et nytt pass.  Nødpass er ikke maskinlesbart og kan derfor ikke benyttes ved reise gjennom USA. Videre er nødpass kun gyldig for én enkelt reise og det oppfordres til å søke om nytt pass etter endt reise. Det er viktig at pass-søker tar med to passbilder til avtalen med ambassaden. Dokumentasjon på at tap av/ frastjålet pass er meldt/anmeldt til politi på også medbringes.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak gjelde i følgende tilfeller:

  • Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise

  • Når det er akutt behov for pass pga. sykdom/død i nær familie

  • Uforutsette viktige forretningsreiser

  • andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det

 

 

 

 

 

 

 


Bookmark and Share