Søknad om pass

Sist oppdatert: 29/08/2013 // Norske statsborgere kan søke om pass fra Norges ambassade i Mexico City. Pass er et identitetsbevis og et reisedokument som kun utstedes til norske statsborgere. Alle norske pass for personer over 12 år skal inneholde bilde, signatur og fingeravtrykk.

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap. Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder, blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass. Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder må melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter om pass og personnummer.

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap kan fremmes via nærmeste utenriksstajon for videreformidling til Utlendingsdirektoratet som behandler slike. Følgende søknadsskjema må benyttes: Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (pdf).

For ytterligere informasjon om statsborgersskap vises til: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/

Ved søknad om pass utstedt på den norske ambassaden i Mexico City:

 1. Send en e-post til emb.mexico@mfa.no for å lage avtale om dato og tidspunkt for utstedelse.
 2. Møte opp til avtalt tid og ta med gyldig/utgått pass for fremvisning samt kontanter for å betale gebyret. Ambassaden har ikke kort-terminal og kan bare motta kontanter.
 3. På ambassaden blir det tatt opp biometri (passbilde, fingeravtrykk og signatur) og pass-søknaden sendes Norge for produksjon.
 4. Etter norsk lov må alle barn ha eget pass og må alltid være tilstede ved innlevering av pass-søknad. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være med pass-søker og ha med egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for pass-søker (fødselsattest og attest på fødselsnummer). Dersom en av foreldrene ikke har anledning til å møte, må vedkommende sende skriftlig samtykke med pass-søker samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur.
 5. Passgebyret betales ved innlevering av søknad om pass og ikke ved utlevering av ferdig pass.
 6. Det tar 2-3 uker før ambassaden mottar utstedt pass fra Norge.
 7. Ambassaden vil deretter kontakte pass-søker for avtale om henting av passet.

Passgebyrer:

 • Passgebyr for voksne (over 16 år) er 450 NOK = 1000 MXN
 • Passgebyr for barn (under 16 år) er 270 NOK = 600 MXN

På følgende nettside står det om gebyrtariffer som gjelder ved norske utenriksstasjoner: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/gebyr_2014/id764442/

Ambassaden forholder seg til dagens vekslingskurs.

Annen informasjon:

 • Søker som eventuelt har skiftet navn, må dokumentere at navneendringen er registrert i Folkeregisteret
 • Barn under 3 ar må ha med eget bilde. Erfaring fra passkontorene viser at det ofte byr på problemer å få tatt tilfredsstillende bilder av de minste barna i biometrikiosken. For å unngå at det brukes lang tid på å ekspedere søknader om pass til små barn, har Politidirektoratet besluttet å sette en nedre aldersgrense på 3 år for bruk av biometrikiosken. Det må i disse tilfellene tas med eget passfoto av barnet.
 • Briller tas av. Bruk av briller kan gi dårlig kvalitet på passfoto i form av refleks i brilleglass. Direktoratet anbefaler derfor at briller tas av under fotografering for å unngå at pass-søknaden avvises hos passprodusenten.
 • Ved bruk av hodeplagg må dette trekkes så godt tilbake at det ikke dekker noe av ansiktet, dvs. verken panne, kinn eller hake.
 • Barn som er født i utlandet må registreres i folkeregisteret før ambassaden kan utstede pass.

 


Bookmark and Share